Bekymringen over at skulle være alene om driften tiltog i Struer kommune, indtil det lykkedes at lave en aftale om driftsfællesskab med Ringkjøbing Amtskommune og Herning og Holstebro Kommuner. Der blev etableret et partsrederi med en fjerdepart til hver.
I sommeren t85 var alt ved at være på plads. Der var forhyret en besætning bestående af skipper, styrmand og 2 matroser, som alle havde en eller anden form for pædagogisk baggrund foruden de søfartsmæssige kvalifikationer. Der blev afholdt prøvesejlads og Skibstilsynet godkendte ”Marilyn Anne” til fart som passagerskib inden for linierne Skagen-Færder og Kalmar-Rügenwalde.
Indvielsen af ”Marilyn Anne” blev foretaget den 23. august 1985, og overdragelsen til driftsfællesskabet skete samme dag under stor festivitas.
Det var hermed lykkedes at bevare endnu en af de gamle marstalskonnerter for eftertiden og samtidig skabe en mulighed for at give unge et tilbud om en anderledes undervisning i et stimulerende miljø.