I årene fra 74/75 havde Struer kommunale Ungdomsskole forestået forskellige projekter for de unge arbejdsløse, der blev stadig flere i disse år. Projekterne var alle midlertidige, og adskillige af dem havde karakter af at ”hælde frisk vand i vandpytterne”, samtidig med at vi ofte ikke vidste, hvad vi skulle sætte de unge til tre uger frem. Der var derfor behov for nogle mere langvarige foranstaltninger, der også ville forekomme de unge meningsfyldte og skabe værdier af blivende karakter.
I sommeren 1977 foreslog vi derfor, at Struer Kommune etablerede to projekter, dels et genbrugsværksted og dels en restaurering af ”Marilyn Anne”. Genbrugsværkstedet blev ret hurtigt etableret, og det kommende år blev der talt meget om ”Marilyn Anne”.
Ideen var, at de unge i et projekt, som kombinerede undervisning og arbejde, skulle genopbygge ”Marilyn Anne” så vidt muligt til det oprindelige udseende. Restaureringen skulle foregå under vejledning af kyndige skibstømrere og andre fagfolk.
Når restaureringen var tilendebragt, skulle ”Marilyn Anne” fungere som en sejlende skole, specielt for de elever, der var kørt træt i folkeskolens 9. og 10. klasser.
Driften af skibet ville være en stor opgave for Struer kommune at løfte alene, så i første omgang søgtes kontakt med Ringkjøbing Amtskommune om et fællesskab. Forhandlingerne stod på i næsten et år og endte med, at Ringkjøbing Amtskommune ikke gav tilsagn om at ville deltage i restaurering og drift, men i stedet gav et kontant tilskud til selve restaureringen på 900.000 kr.
Imens havde Struer Kommune købt ”Marilyn Anne” for at sikre, at skibet ikke blev solgt til udlandet, inden beslutningsprocessen var afsluttet. Købsprisen var 50.000 kr.
Da det blev klart, at amtskommunen ikke ville give tilsagn om deltagelse i driften, søgte Struer Kommune kontakt med de øvrige kommuner i amtet og forelagde planerne for dem i efteråret ’79. Kommunerne blev bedt om at give et forhåndstilsagn om deltagelse i et driftsfællesskab, når restaureringen var tilendebragt. Der kom så mange positive tilkendegivelser, at beslutningen om start på restaureringen blev taget i oktober måned 1979.