De nye ejere var skibsførerne Christian Andreas Madsen fra Nykøbing Mors og Niels Jensen Madsen fra Ålborg. Navnet blev ændret til ”Vest”. Hjemhavnen blev Ålborg.
Igen i 1960 blev der handlet med ”Vest”. Køber var denne gang skibsfører Magnus Kristian Siggaard Jørgensen fra Nørresundby.
Farterne i disse år ved vi ikke så meget om, men det må antages, at det i stort omfang har været stykgods der er sejlet med samt sten og stenmel. De fleste sejladser har nok været i danske farvande. Det fremgår af en strandingsindberetning fra februar måned 1964, at ”Vest” har været grundstødt i Løgstør Rende med en last stenmel fra Rønne til Lemvig.
I disse år er ”Vest” efterhånden blevet nedrigget, således at der til sidst kun var en antenneholder tilbage i stedet for master.
August 1968 sælger enken efter M.K.S.Jørgensen ”Vest” til en amerikaner, Michael Ian Bruce Bart fra New Port Beach i Californien. Hans plan er at ombygge skibet til krydstogtsejlads. Det skal ske ved Karstensens skibsværft i Skagen. Navnet bliver nu ”Marilyn Anne” af Los Angelos. Inden ombygningen rigtig kommer i gang, ender ”Marilyn Anne” i Nykøbing Mors via Frederikshavn og Ålborg. Efter en påsejlingsskade, der bliver repareret af Struer Skibsværft, flyttes ”Marilyn Anne” til Struer.
Restaureringen starter indefra, der bliver lavet kamre, kabys, messe og bar under dæk mens skroget, dækket og det opstående ikke bliver bearbejdet. Efter en brand om bord, antændt af en overhedet kamin, opgiver Michael Ian Bruce midt i 70’erne projektet og rejser hjem. ”Marilyn Anne” ligger som dødt skib ved Struer Skibsværft.