Historien om ”Marilyn Anne” begynder tilbage i 1918 hos rederiet Kromann i Marstal, der gjorde aftale med Eriksens skibsværft i Marstal om bygning af en skonnert, der fik navnet ”Frem”.
Rederiet Kromann, der var et af de store skonnertrederier i Marstal, havde tidligere haft et skib ved navn ”Frem”. Det var forsvundet i maj 1918 under sejlads fra Vestmannaøerne til Seydisfjordur.
Det mest kendte værft i Marstal var nok Johansens skibsværft, der lå lige ved siden af men Eriksen har også bygget mange af de kendte marstalskonnerter.
Sandsynligvis er ”Frem” blevet bygget ”på klamp”, det vil sige, at der ikke har eksisteret egentlige tegninger, men kun en aftale om størrelse og drægtighed, evt. beskrevet ud fra et andet skib. Det har i hvert fald ikke været muligt at opspore nogle tegninger, der med sikkerhed kan siges at høre til ”Frem”.
På den anden side af hegnet, hos Johansen, blev i samme periode bygget skonnerten ”Energi” til rederiet. ”Frem” og ”Energi” fremhæves af Kromann som værende de mest velsejlende, de nogen sinde har haft.
Af Veritas-bogen for byggeriet fremgår det, at kølen blev lagt den 20. april 1918. Denne Veritas’ tilsynsbog findes stadig på Jens Hansens søfartsmuseum i Marstal. Under restaureringen var den tit stor hjælp, idet en lang række dimensioner kunne læses i bogen. Således var det muligt at bestemme størrelse på master og øvrige rundholter direkte. Placering af lugekarme og lugernes størrelse fremgik også af denne bog.
I Veritas-bogen er der tegning af agterstævnen, hvoraf det fremgår, at der  var taget højde for ilægning af motor på et senere tidspunkt. Der er hugget ud for skrue og plads til stævnrør i tømmeret. Umiddelbart efter 1. Verdenskrig har der ikke været store muligheder for at få skibsmotorer.
Allerede i juli måned var dækket lagt og garneringen færdig. Søsætningen foregik den 21. februar 1919, og den blev meldt fuldt færdig 7. juni 1919.

Frem i havnen i Marstal 1919